Jagoda Jaguś

Od 15 lat zakochana w fitnessie, a jako instruktor pracuje od 12 lat. W 2006 r. uzyskała tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Fitness- nowoczesne formy gimnastyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pozostałe specjalności to m. innymi Pilates, Zumba, Zumba Kids, Nordic Walking. Uczestniczka wielu szkoleń oraz konwencji fitness: Zdrowy Kręgosłup, Pilates w rehabilitacji, Back stretch, Leg stretch, Stretching. Posiada również uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Miłością do Fitnessu zarazi Was już na pierwszych zajęciach.