Zapisy w Studio Jagoda Fitness

Uwaga Uwaga 😉

Od sierpnia, (czyli już od Å›rody) do koÅ„ca wakacji, na zajÄ™cia odbywajÄ…ce siÄ™ w Studiu Jagoda Fitness przy ul. K. Miarki 2, bÄ™dÄ… obowiÄ…zywać zapisy. JeÅ›li chcesz uczestniczyć w zajÄ™ciach Eweliny skontaktuj siÄ™ pod nr 723 555 698 lub 502772942, wszystkie pozostaÅ‚e zajÄ™cia 502 772 942. Taniec Towarzyski ustalany jest z KasiÄ… :). JednoczeÅ›nie przypominamy, że na karnet open – sierpieÅ„ jest promocja 99,00 zÅ‚. 😀